Verksamhet

Hem / Verksamhet

Inom företaget finns en bred kunskap med över 20 års erfarenhet inom håltagningsbranschen.

Denna erfarenhet försöker vi nu överföra till våra arbetare.
Förutom Betonghåltagning så utför vi även andra arbeten som asbestsanering, rivning, stenspräckning, golvslipning mindre schaktningsarbeten, nu även golvblästring.